Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi sisekorra eeskirjad on kehtestatud ning on järgimiseks kõigile territooriumil viibijatele

 

 1. Koduloomade ja lemmikloomade toomine Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi teritooriumile on keelatud!
 2. Kuna asume ürgse looduse, mägede ja veekogude keskel, palume lapsevanematel mitte jätta lapsi järelvalveta. Nõiariik ei valva ega võta laste tegevuse eest vastutust. Alla 16 aastane laps võib Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis viibida ainult koos teda saatva täiskasvanuga.
 3. Suitsetamine on Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi territooriumil keelatud (lubatud ainult selleks ettenähtud kohas).
 4. Lõkke ja lahtise tule tegemine on keelatud.
 5. Matkaja peab osalema matkaeelsel matkajuhi poolt läbiviidaval ohutuse instrueerimisel. Matkaja ei tohi tarvitada alkohoolseid jooke ega narkootilisi aineid enne matka ega matka ajal. Matkaja kasutab matka kestel kanuud, süsta, jalgratast, päästevesti või tõukekelku heaperemehelikult, vastavalt matkajuhi instrueerimisel antud juhtimisvõtetele, matka lõpul tagastab ta vahendid samas tehnilises korras, kui need oli matka alguses.*Matkaja allub matka ajal matkajuhi korraldustele ja märkustele.*Matkaja kohustub hüvitama valedest juhtimisvõtetest ja matka eeskirjade rikkumisest tekitatud kahju täies ulatuses vastavalt matkakorraldaja tehtud hindamisaktile.*Matkaja teatab ilmnenud riketest esimesel võimalusel matkajuhile.
 6. Lapsevanem või alaealise lapse saatja peab enne Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi külastust, matka, ekskursiooni veenduma, et lapsel oleks ilmale vastav riietus ja jalatsid. * Lapsevanem või alaealise lapse saatja peab enne lapse lubamist Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi territooriumil oleval mänguväljakule, sportiväljakule, lasketiiru, vaatetorni jne. veenduma, et see oleks korras ja ohutu. Defektide avastamisel ei tohi lubada inimesi (lapsi) defektsele kiikedele, atraktsioonidele jne. enne kui defekt on likvideeritud.
 7. Turismitalu majutuspinda jagab Nõiariigi perenaine. Majutatul on kohustus hoida tema käsutusse antud vara, vältida selle hävimist tema enda või kellegi kolmanda süü läbi. Vara või ruumide kahjustamisel tahtlikult või ettevaatamatuse tõttu kohustub majutatu kahju hüvitama vastavalt seadusele. Süüdlase mitteselgumisel vastutab ürituse korraldaja.
 8. Tulekahju märkamisel või koridorides häirekellade käivitumisel tuleb koheselt suunduda evakuatsiooniteed mööda väljapääsu poole. Tulekahjust tuleb viivitamatult teatada päästeametile (tel 112), seejärel turismitalu perenaisele või valvetöötajale. Tulekahju signalisatsiooni käivitamisel põhjuseta maksab leppetrahvi 100 eurot.
 9. Mootorsõidukite juhtimine ja parkimine haljasaladel on keelatud. Sõidukid tuleb parkida selleks ettenähtud kohtadesse.
 10. Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi personalil ning valvetöötajatel on õigus kutsuda kohale politsei, kui kliendid rikuvad korda ja on alkoholijoobes, narkootiliste või toksiliste ainete tarvitamise kahtluse korral joobe tuvastamiseks.
 11. Turismitalus süüakse ja juuakse ainult selleks ettenähtud kohas, toidu valmistamine ja kaasavõtmine on keelatud.
 12. Mänguväljakul, spordiväljakul, lasketiirus ja mängutoas olevad spordivarustus, -inventari mänguasjad, lauamängud, pallid, luuad jne. on Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi omand ja on mõeldud kasutamiseks ainult Nõiariigis, peale mängu lõppu pane mänguasjad ja pallid oma kohale tagasi. Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi personalil on õigus kõrvaldada territooriumilt isikud, kes rikuvad korda, vandaalitsevad; omavad narkootikume või kauplevad nendega; omavad territooriumil keelatud muid asju.
 13. Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis vastutab iga vanem ise oma lapse eest.

*Küsimuste ja probleemide korral pöörduge Nõiariigi personali poole. Uhtjärve Ürgoru Nõiariik OÜ ei vastuta külaliste riiete, jalanõude ja isiklike asjade eest *Sisekorra eeskiri on järgimiseks kõigile Uhtjärve Ürgoru Nõiariigi külastajatele.

 

Info ja broneerimine +372 533 322 53, info@noiariik.ee